Unia Europejska zadecydowała o przyznaniu 50 milionów euro na natychmiastową pomoc humanitarną dla Sudanu Południowego (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1193_en.htm).