Timeline obecnego konfliktu w Sudanie Poludniowym. Doglebnie i ze szczegolami. Polecam.

Click to access HSBA-South-Sudan-Crisis-Timeline.pdf